20/05/2020
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ

Αγαπητοί συνδημότες μπορείτε να πληρώνετε τους λογαριασμούς σας  μέσω των ακόλουθων τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου:

  1. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 648-221-005279-9
  2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 592-01-337464-01
  3. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 0661-01-006353-00

ή

  1. Μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών JCC SMART στην ιστοσελίδα www.jccsmart.com

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 26323522 και 26323521

Dear citizens you are kindly requested to pay your bills through the following municipality bank accounts:

  1. ALPHA BANK 648-221-005279-9
  2. HELLENIC BANK 592-01-337464-01
  3. BANK OF CYPRUS 0661-01-006353-00

Or via the JCC smart systems www.jccsmart.com

For further information please contact us at 26323521 and 26323522