07/08/2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΧΥΤΑ ΠΑΦΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Ή ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΑΦΟΥ

 

Πλήρωση δύο (2) θέσεων εποχικών Εργατών : 1 Οδηγού/Χειριστή Βαρέου Οχήματος (Κλ. Ε7) και 1 Εργάτη Γενικών Καθηκόντων (Κλ.Ε5)

 

1. Το Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης Ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Επαρχίας Πάφου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Εποχικών Εργατών, 1 Οδηγού/Χειριστή Βαρέου Οχήματος (Κλ. Ε7) και 1 Εργάτη Γενικών Καθηκόντων (Κλ. Ε5), καθορισμένης διάρκειας έξι μηνών.

2. Για την πλήρωση των θέσεων θα διεξαχθεί προφορική εξέταση .

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν το έντυπο αίτησης, τα Σχέδιο Υπηρεσίας, το Πλαίσιο Πλήρωσης  και την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων από τα γραφεία του Συμβουλίου στην διεύθυνση: Κινύρα 23 Κόσμος Κώρτ 2ος όροφος Τ.Θ. 60474, 8103 Πάφος - Κύπρος. (τηλ.:26912154)

4. Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία του Συμβουλίου ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Κινύρα 23 Κόσμος Κώρτ 2ος όροφος Τ.Θ. 60474, 8103 Πάφος - Κύπρος, όχι αργότερα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020.