17/08/2015
Άνοιγμα προσφορών για την κατασκευή των 10 παράλληλων κυματοθραυστών στον Κόλπο Χρυσοχούς

Θέλουμε να εκφράσουμε την ικανοποίηση μας από το ενδιαφέρον και το ύψος που κυμάνθηκαν οι προσφορές για την κατασκευή των 10 παράλληλων κυματοθραυστών στο κόλπο Χρυσοχούς, Αρ.Πρ.PS/C/744 που αποτελεί την Β΄ Φάση των έργων Ακτοπροστασίας στη θαλάσσια περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς.  

Τα αποτελέσματα του ανοίγματος των προσφορών ήταν ότι 3 από τις 8 προσφορές είναι κάτω από τα €4 εκ. και οι υπόλοιπες 5 κάτω από τα €5 εκ. ποσό που ήταν η αρχική εκτίμηση του έργου, από το ύψος των προσφορών φαίνεται ότι θα εξοικονομηθεί ένα ποσό γύρω στις  €300.000 από τη συνεισφορά του Δήμου στο έργο. Υπενθυμίζω ότι μετά την πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τα έργα Ακτοπροστασίας θα εκτελεστούν με 75% από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 25% από τις Τοπικές Αρχές και στη συγκεκριμένη περίπτωση με συνεισφορά του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς, μειώνεται από το 50% στο 25%. Στην ίδια απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ενεγκρίθηκε το κράτος να πληρώσει ολόκληρο το ποσό για σκοπούς άμεσης έναρξης των διαδικασιών και η συνεισφορά των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα αποπληρώνεται με αποκοπή μέρους της κρατικής χορηγίας με έναρξη της αποπληρωμής μετά την πάροδο 2 ετών από την έναρξη των έργων σε 10 ισόποσες άτοκες δόσεις. Οι εξελίξεις αυτές είναι πολύ θετικές και θα διευκολύνουν το Δήμο μας να υλοποιήσει άλλα ώριμα αναπτυξιακά έργα που θα εμπλουτίζουν το τουριστικό μας προϊόν και θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των δημοτών.

Η σύμβαση προβλέπει την κατασκευή 10 ίσαλων κυμματοθραυστών από φυσικούς ογκόλιθους. Η στάθμη της στέψης τους θα είναι +0.25 m από τη Μέση Στάθμη θάλασσας. Οι κυματοθραύστες θα είναι παράλληλοι προς την ακτή, σε απόσταση 110-120 m περίπου από την ακτογραμμή και σε βάθος -3.50 – 4.50 m περίπου από τη Μέση Στάθμη Θάλασσας.

Αυτή τη στιγμή  οι προσφορές βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο Σεπτέμβριο και η υπογραφή των συμβολαίων με τον επιτυχόντα προσφοροδότη προβλέπεται να γίνει τον Οκτώβριο. Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι 30 μήνες με διακοπή των εργασιών κατά την διάρκεια της αιχμής της τουριστικής περιόδου (Ιούλιο – Αύγουστο). Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης της προγραμματικής περιόδου 14-20.

Μετά την εκτέλεση της Β΄ Φάσης των έργων Ακτοπροστασίας θα ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός που στοχεύει στην προστασία από τη διάβρωση και βελτίωση των παραλιών του Κόλπου Χρυσοχούς, εξέλιξη που θα συμβάλει τα μέγιστα στον εμπλουτισμό και την αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος.

Σαν μια αναπτυσσόμενη και πολλά υποσχόμενη τουριστική περιοχή, έχει μεγάλη σημασία για εμάς η αξιοποίηση της παράκτιας ζώνης γιατί πιστεύω ότι έχουμε υποχρέωση να αντιμετωπίσουμε από τη μια τη διάβρωση που παρατηρείται και από την άλλη να βελτιώσουμε τις ακτές μας χαράσσοντας, μια στρατηγική ανάπτυξης που θα λαμβάνει σοβαρά υπόψη και την αξιοποίηση της παραλίας.

Σε μια χώρα  όπου ο τουρισμός είναι το κύριο στήριγμα της οικονομίας  και ο τομέας που μπορεί να δώσει άμεσα αποτελέσματα στην ανάκαμψη της οικονομίας, οι παραλίες μας αποτελούν ένα πολύτιμο αγαθό που και υποχρέωση έχουμε αλλά και επιβάλλεται να τις διαφυλάξουμε, να τις προστατεύσουμε και να τις αξιοποιήσουμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο.


ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ