15/03/2019
ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 02-07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς  διοργανώνει  εκστρατεία  καθαριότητας κατά την εβδομάδα  Τρίτη 2 μέχρι Κυριακή 7 Απριλίου 2019. Όσοι δημότες ενδιαφέρονται να καθαρίσουν κάποιο χώρο  δράσης (οικία, γειτονία, τεμάχιο κ.α) από τα διάφορα είδη αποβλήτων, μπορούν να το πραγματοποιήσουν αφού προηγούμενος  ενημερώσουν  τις υγειονομικές υπηρεσίες του Δήμου, στο τηλέφωνο με αριθμό 26-323524. Παράκληση μας  ακόμη είναι όπως  στις 7  Απριλίου του 2019,συμμετέχουν μαζικά οι δημότες για καθαρισμό του παραλιακού μετώπου  από το << Δασούδι>>, έως τη  <<Δημοτική Ακτή>> .