19/05/2020
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ "ΑΡΣΙΝΟΗ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Θα ακαλουθήσει προκήρυξη διαγωνισμού από το Δήμο Πόλης Χρυσοχούς για την παροχή διευκολύνσεων στο εν λόγω σημείο. 

Για το σχέδιο πατήστε εδώ