12/04/2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Καθαρισμός οικοπέδων, χωραφιών ή άλλων τεμαχίων γης στον Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς για το έτος 2021

 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς καλεί όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων, χωραφιών ή άλλων τεμαχίων γης που βρίσκονται εντός  των  κατοικημένων περιοχών του Δήμου, όπως μέχρι τις 30/04/2021, προβούν στον καθαρισμό τους και στην απομάκρυνση των χόρτων, άχρηστων υλικών ή αντικειμένων ή σκυβάλων καθώς επίσης στη μεταφορά τους σε εγκεκριμένους χώρους απόρριψης σκυβάλων.

Η ευθύνη καθαρισμού των τεμαχίων, απομάκρυνσης και μεταφοράς των αντικειμένων και σκυβάλων όπως αναφέρεται πιο πάνω, βαραίνει αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες, ανεξάρτητα εάν άλλο πρόσωπο απέρριψε, τοποθέτησε ή εγκατέλειψε αυτά στο τεμάχιο τους.

Μετά τις 30/04/2021, ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς είτε:

 α) Δια συνεργείων του θα καθαρίσει όλα τα οικόπεδα, χωράφια ή τεμάχια γης που δεν θα καθαρισθούν και θα χρεώσει τους ιδιοκτήτες  τους το ποσόν  των  €100,00 πλέον Φ.Π.Α. Στις περιπτώσεις αυτές, θα ληφθούν όλα τα νόμιμα  μέτρα  για ανάκτηση των εξόδων,  μη  αποκλειομένων   και  των δικαστικών (διευκρινίζεται ότι σε τεμάχιο για σκοπούς ανεύρεσης του αριθμού των οικοπέδων, διαιρείται το εμβαδόν του τεμαχίου με 5600 τετραγωνικά πόδια).

β) Είτε θα λάβει τα αναγκαία δικαστικά μέτρα εναντίον των ιδιοκτητών  προς άρση της οχληρίας.

Παιραιτέρω, με την παρούσα ειδοποίηση, καλούνται όσοι ιδιοκτήτες έχουν προχωρήσει από μόνοι τους και καθάρισαν το οικόπεδο τους όπως ενημερώσουν την Υγειονομική  Υπηρεσία του Δήμου.

Επίσης, όσοι ιδιοκτήτες επιθυμούν  να  καθαριστεί  το  οικόπεδο  τους από  τον Δήμο, μπορούν να απευθυνθούν στην Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου και να υποβάλουν σχετικό αίτημα καταβάλλοντας το απαιτούμενο ποσό στον Δήμο. Νοείται ότι σε περίπτωση  που  υπάρχουν  επιπρόσθετες ακαθαρσίες, οι ιδιοκτήτες θα επιβαρύνονται με επιπρόσθετο ποσό.                      

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου στο τηλέφωνο 26-323524 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η   παρούσα  ειδοποίηση θεωρείται και σαν  προσωπική ειδοποίηση  προς  όλους τους  πιο  πάνω  αναφερόμενους ιδιοκτήτες και αποστέλλεται με  βάση τις σχετικές διατάξεις του Περί Δήμων Νόμου του 1985 (Ν.111/1985)

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ