01/10/2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ- ΕΠΙΒΟΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

Με το παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πόλης Χρυσοχούς (ΣΑΠΟΧ), με έτος ίδρυσης το 2005, είναι στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει τους δημότες της πόλης μας ότι το αποχετευτικό σύστημα Πόλης Χρυσοχούς, βρίσκεται πλέον σε τροχιά υλοποίησης, κατόπιν συμμόρφωσης με τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυβέρνησης. Η υλοποίηση του έργου, έχει ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή μας, αποσκοπώντας στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Σημειώνεται ότι η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών αναμένεται να γίνει εντός του 2023.  
 
Ως εκ τούτου, από φέτος και κάθε χρόνο, το ΣΑΠΟΧ θα αρχίσει την επιβολή αποχετευτικών τελών σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας. Τα αποχετευτικά τέλη υπολογίζονται με βάση την εκτιμημένη αξία του ακινήτου σας, όπως αυτή εκτιμάται από το Κτηματολόγιο και τους συντελεστές που καθορίζονται από την νομοθεσία και τις αποφάσεις του ΣΑΠΟΧ. 
 
Συνοπτικά, μερικά από τα οφέλη του αποχετευτικού συστήματος της πόλης μας θα είναι τα ακόλουθα:
 
(α) Η λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής και θα απαλλάξει  την περιοχή σε μεγάλο βαθμό από τα προβλήματα που άρχισαν σταδιακά να δημιουργούνται με την ανάπτυξη της πόλης μας. 
(β) Το αποχετευτικό σύστημα θα συμβάλει στην διατήρηση και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή μας. 
(γ) Το επεξεργασμένο νερό από  την επεξεργασία των λυμάτων που αποτελεί πολύτιμο φυσικό πλούτο για τον τόπο μας, θα  επαναχρησιμοποιείται για γεωργικούς και άλλους σκοπούς. 
(ε) Ένα πολύ σημαντικό όφελος από την λειτουργία του συστήματος, είναι η περαιτέρω ώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, η διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη μας για μας και για τις επόμενες γενιές.
(στ) Παράλληλα με τα αποχετευτικά έργα λυμάτων, θα αρχίσει επίσης και η κατασκευή βασικών οχετών αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων και αντιπλημμυρικών έργων. Αυτό θα  επιφέρει μείωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων  και των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων από τις ζημιές σε περιουσίες λόγω των πλημμυρών, φθορά ή ακόμη και καταστροφή έργων υποδομής όπως δρόμοι, πεζοδρόμια κοκ.