02/10/2020
Συμπληρωματικό Έγγραφο Αρ.1 για το Διαγωνισμό με αρ. 26/2020

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΜΕ ΑΡ.  26/2020
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

 

Eνημερώνεστε ότι δίνεται παράταση για την αποστολή απαντήσεων από το Δήμο στις διευκρινήσεις που έχουν υποβληθεί ως εξής:

Αντί 28.09.2020 σε 05.10.2020.

Παράλληλα, δίνεται παράταση για την υποβολή προσφορών ως εξής:

Αντί 05.10.2020 και ώρα 12:00 σε 19.10.2020 και ώρα 12:00.